7. Oyuna Dayalı Öğrenme Yarışması

Porto-C-198B

Oyuna Dayalı Öğrenme Avrupa Konferansı (ECGBL) tarafından 7.  kez düzenlenen Oyuna Dayalı Öğrenme Konulu yarışma aşağıdaki hedeflere yöneliktir:

  • Eğitsel oyun tasarımcılarına, yaratıcılıklarını ortaya koymaları ve buna ilişkin tüm çalışmalarını uluslararası bir yarışmada sergilemeleri için fırsat sağlamak,
  • Oyuna dayalı öğrenme için çalışanlara, oyunlarını değerlendirmelerine yönelik bir fırsat yaratmak,
  • Bu çalışmalara ait örneklerin 2013 katılımcıları tarafından sergilenmesini sağlamak

Yarışma için onaylanan oyunlar bir eğitim hedefi taşımalıdır. Yazarlar, bu oyunun niçin yenilikçi olduğunu, amaçlarına nasıl ulaştıklarını ve yaratmak istedikleri etkiyi anlatabilme konusunda hazırlıklı olmalıdır. Oyun, oyuncunun en az 10 dakika kadar katılımını sağlayabilecek düzeyde  bir gelişim düzeyinde olmalıdır.

Kabul Edilme

Yazarlar öncelikle, en fazla 4 sayfa olacak şekilde,  kabul formunu kullanarak onay almalıdırlar:

http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2013/ecgbl13-abstract-submission.htm adresinden gerekli başvuru yapılmalı, GAME bölümü seçilerek özet bilgi verilmelidir.

Özet aşağıdakileri içermelidir:

  • Oyunun tasarım ve geliştirme süreci
  • Referanslar ve oyunun eğitimsel katkısını da içeren  ana hatları belirten ilgili bir çalışma
  • Oyuna ait video linki (tercihe bağlı)

Oyun çevrimiçi olarak ulaşılabiliyorsa, lütfen  adresi ve 2-3 dakikalık bir tanıtım içeren video linkini de ekleyiniz. Ayrı bir dosya halinde ise diğer destekleyici dokümanlarla birlikte ek olarak sue@academic-conferences.org adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Oyun farklı programlar gerektiriyorsa, bunu gönderdiğiniz dokümanlarda belirtmelisiniz.

Porto-A-198B

Uzmanlar başvuruları inceleyecek ve en fazla 6 finalist, konferansta oyunlarını sergilemek üzere davet edilecektir. Tüm başvurular İngilizce olmalıdır ve başlık, yazar bilgisi diğer gerekli bilgileri içermelidir. Onaylanan bu belge son sürüm olarak kabul edilecek ve katılımcılara dağıtılmak üzere bir kitapçık olarak dâhil edilecektir.

Kabul edilen oyunların yazarlarından bir kişi, oyunlarını sunmak üzere konferansa katılacak ve sunumda yerini alarak ödül törenine de katılacaktır. İlk üç oyun kapanış oturumunda duyurulacaktır. Her oyun yazarına oyununu seyirciye sunmak üzere 5 dakikalık süre verilecektir.

Önemli Bilgiler

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2013

Bildirme: 11 Temmuz 2013

Her oyun akademik ve profesyonel uzmanlar tarafından eğitsel oyun  tasarım ve gelişimi açısından incelenecektir. Finalistler ve ödül kazananlar  aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir:

  • Oyunun kalitesi ve orijinalliği
  • Oyunun eğitime katkısı