Attilâ İlhan 6. Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, lise çağındaki gençlerimizin sorgulama, araştırma ve kendilerini ifade yetilerinin geliştirilmesi için 2008 yılından itibaren geleneksel olarak kompozisyon yarışması düzenlemektedir.

  • Kompozisyon Konusu: “Öngörme becerisine sahip insanoğlu geleceğe yönelik endişelerini de içinde taşır. Sizinkiler nelerdir?”
  • Kimler katılabilir?: Ülkemiz içinde ve dışında, genel lise, teknik ve mesleki amaçlı resmi ve özel liselerde okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabilecektir.
  • Son Başvuru Tarihi: Eser ve kimlik zarfları en geç 22 Şubat 2014 gönderi tarihini taşıyacak şekilde elden, posta veya kurye servisi ile Vakfın adresine ulaştırılmalıdır. (Adres yazıya eklenen belgede yer almaktadır.) 
  • Ödüller: Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500 TL, ikinciye 1250 TL, üçüncüye 1000 TL nakit ödül verilecektir.

Yarışmanın Web Sayfası: http://yarisma2014.aibskv.net/

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Resim ve Öykü Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Resim ve Öykü Yarışması düzenlemektedir. “Enerji Verimliliği Bilincini Artırmak ve Yaygınlaştırmak” konulu resim ve öykü yarışmasına ilkokul öğrencileri çizdikleri resimler, ortaokul öğrencileri ise yazdıkları öyküler ile katılabilecektir.

Konu:

Enerji Verimliliği Bilincini Artırmak ve Yaygınlaştırmak

♦♦♦

Hedef Kitle:

İlkokul Öğrencileri (Resim Yarışması)

Ortaokul Öğrencileri (Öykü Yarışması)

♦♦♦

Ödüller:

1. Dizüstü Bilgisayar + 500 TL + Plaket

2. Dizüstü Bilgisayar + 400 TL + Plaket

3. Dizüstü Bilgisayar + 300 TL + Plaket

 

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayın.

Eğitsel Mobil Uygulama Yarışması Sonuçlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK’in desteği ile; ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ve Intel, EBAMarket’e yönelik EĞİTSEL MOBİL UYGULAMA geliştirme yarışması 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarışmanın teması 9. ve 10. sınıf derslerine yönelik sınıf içi veya sınıf dışı kullanıma uygun eğitsel mobil uygulamalar ya da eğitsel oyun geliştirilmesi olarak duyuruldu.

Etkinliğin ilk günü Intel Android Uygulama Geliştirme Çalıştayı ve eğitsel uygulama geliştirme eğitimi düzenlendi. Bu eğitim sonunda katılımcılar ile birlikte büyük bir heyecanla daha önceden hazırlanmış olan yarışmanın temasına uygun konuların bulunduğu 3 zarf içerisinden biri seçildi. Seçilen zarf içerisinde 7 ayrı konu bulunmaktaydı. Bu konular;

1.     Biyoloji – Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Kavramlar/Terimler: Endemizm, gen bankası, sürdürülebilirlik

 2.     Fizik – Dalgalar

Kavramlar/Terimler: Dalga, titreşim, genlik, dalga boyu, hız, frekans, periyot, rezonans.

 3.     Kimya – Ünite: Maddenin Hâlleri

Kavramlar / Terimler: Kinetik Teori, İdeal gaz, Basınç, Hacim, Mutlak sıcaklık,  Mol, Avogadro sayısı, Genleşme, Yüzey gerilimi, Kılcallık, Akışkanlık, Viskozite, Buharlaşma/yoğuşma, Buhar basıncı, Nem/bağıl nem, Kaynama, Erime/donma, Süblimleşme/geri-süblimleşme, Kristal, Amorf

 4.     Matematik – Üçgenin Yardımcı Elemanları

Terimler: Açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, orta dikme, ağırlık merkezi, iç teğet çember, dış teğet çember, çevrel çember

 5.     Tarih – Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kavramlar: II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları, Tanzimattan Meşrutiyete, Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler, I. Meşrutiyet’in İlanı,  93 Harbi,  II. Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler

 6.     Müzik

Kavramlar: Türk Müzik Tarihi, Müzik aletleri, Notalar, anahtarlar

 7.     Dil ve Anlatım – Cümle Bilgisi

Kavramlar/Terimler: Tanım, karşılaştırma; nesnel, öznel ifade; doğrudan, dolaylı anlatım, betimleme, sebep-sonuç, amaç, şart cümleleri

Yarışmaya toplamda 19 grup katıldı. Katılımcılar fikirlerini 48 saat içerisinde hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ettiler. Bu sırada katılımcıları rahat ettirmek amacıyla bir sürü ikramda bulunuldu. 3 Haziran pazartesi günü saat 09.00’da büyük bir heyecanla yarışma sonlandırıldı ve hemen jüri değerlendirmesi başladı. Katılımcılar tüm jüri üyelerine projelerini büyük bir heyecanla anlattılar. Jüri üyeleri yaptıkları değerlendirme sonucunda para ödülü alacak ilk 3 projeyi ve mansiyon ödülü alacak 2 projeyi açıkladı. Verilen ödüller ve kazananların listesi aşağıdaki gibidir:

1-    Birincilik Kazanan Grup: Magic Book

Proje Adı: Gaza Geldik

Ödül: 7500$

2-    İkincilik Kazanan Grup: Aliktus

Proje Adı: Kimya Defteri

Ödül: 5000$

3-    Üçüncülük Kazanan Grup: Remu

Proje Adı: Sınav

Ödül: 2500$

4-    Mansiyon Ödülü Kazanan Grup: Orhun

Proje Adı: Maddenin Hal Değişimi

Ödül: Grup üyelerine birer İntel Exper Easypad

5-    Mansiyon Ödülü Kazanan Grup: Azman

Proje Adı: Üçgenli

Ödül: Grup üyelerine birer İntel Exper Easypad

 

Yarışmaya katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, kazanan gruplarımızı tebrik ediyoruz.